Teamleiders overleg

Gehouden op 2  juni 2022 bij de Spont te Stadskanaal.

Hierbij verslag van het Teamleidersoverleg van de PK wedstrijdleider.

Ingaande het nieuwe seizoen 2022 – 2023  van de PK wedstrijden, Kun je alleen aangemeld worden via het originele aanmeld formulier PK’s,

ook te downloaden via de DBGD site Downloads en alleen via je wedstrijdleider of secretaris van je club.

Opgave voor deelneming PK,s voor 1 augustus.

Er komt een voorschrift hoe om te gaan met PK voorronden en district wedstrijden die word vooraf aan een PK wedstrijd opgestuurd naar de organiserende vereniging.

Deze zal o.a bevatten, te maken punten van invallers / degradanten bij voorronden en district wedstrijden, evenals een schema voor speelvolgorde en ook het max aantal beurten bij 3 banden etc.

De berekening van moyennes voor een volgen seizoen word aangepast. Na alleen een voorronde, dan het volgende seizoen aanvang moyenne en gespeelde moyenne opgeteld en gedeeld door 2 word dan de nieuwe moyenne.

De voorronden wedstrijden van de 1e klassen Libre, Bandstoten en 3 banden worden over 4 wedstrijden (2x2) gespeeld over 2 dagen i.v.m. met de tijdsduur. De overige klassen blijft over 6 wedstrijden 2x3 over 2 dagen.

Willem van Beek

 

 

 

Juni 2021

De afspraken van mei 2019 en juni 2020 houden we aan, met 1 wijziging naast behaalde punten komt nu het Moyenne percentage, i.p.v Carambole percentage.

 

Er is wat onduidelijkheid over de behaalde wedstrijdpunten indien gelijk word gespeeld(als beide de te maken punten hebben gehaald)

Bij een gelijk spel word (zo als ook steeds in het verleden) ieder 1 wedstrijdpunt gegeven, op het ingevulde wedstrijd uitslagen formulier

moet dan de 2 punten die daar dan staan voor beide naar 1 punt worden aangepast. 

 

      Teamleidersoverleg 22 mei 2019  10 uur bij de BCV te Valthermond.

                                           Uitleg en gemaakte afspraken.

Er is in het afgelopen  jaar bij de KNBB veel overlegd en vergaderend over hoe om te gaan met de PK wedstrijden zowel bij de avond als de dag competities.

Er is uiteindelijk beslist om alles avond en dag biljarten op basis van intervaltabellen te laten verlopen.

De tabellen voor avond en dag zijn nagenoeg helemaal gelijk gemaakt.

Er is een nieuw automatiseringssysteem ontwikkeld met de naam Biljartprof, daarin worden alle PK wedstrijden vanaf de voorwedstrijden ingevuld en daar bij word

de klassering in de klassen automatisch gemaakt en wel op basis van punten en carambole percentage, dit word landelijk zo in gevoerd tot aan de nationale finales

via de district en gewestelijke finales al dan niet met aangepaste moyennes en te maken caramboles .

Er zullen inlogcodes worden verstrekt aan iedere organiserende districten (verenigingen) om de uitslagen in biljart prof in te kunnen voeren.

Het systeem is via een link op de site van de OBV voor een ieder in Nederland te bekijken als gast en kunnen zo de ontwikkelingen van alle klassen in geheel

Nederland worden bekeken, een beetje vergelijkbaar met Biljartpoint zoals die nu bij de avondcompetities is en in gebruik blijft.

Er komt binnenkort nog nadere uitleg hoe men met een en ander om kan en moet gaan. Zo gauw dat duidelijk word zal ik alle verenigingen daarover informeren.

Er is ingaande dit jaar geen 5e klas Libre meer. Indeling nu vanaf de 4e klas.  

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van voorgaande competitie en PK's gespeeld binnen de OBV competities.

De district finales blijven we spelen van 4 personen dus steeds op een middag.

Organisatorisch geeft dit alles meer lucht om alles ingedeeld te krijgen op beschikbare locaties.

V w b de voorronden blijft alles in zoverre alles gelijk, alleen het is komend seizoen is de verplichting van een vereniging waarvan spelers voor

PK wedstrijden worden aangemeld zij de verplichting aangaan om op hun locatie ook PK voorwedstrijden moeten gaan verzorgen,

zo niet is de individuele deelname van biljarters van die vereniging niet mogelijk.

 Uiteraard zal de hoeveelheid van organisatie afhangen van het aantal aangemelde biljarters en de mogelijkheden op de locatie,

maar minimaal 1 voorronde over 2 dagen, zo mogelijk uiteraard meer.

Iedere PK speler is verplicht in overleg te gaan met de wedstrijdleider van de locatie waar gespeeld moet worden en zal dan zijn deelname

uiterlijk 2 dagen vooraf melden en in overleg al dan niet een clubgenoot als arbiter mee te nemen. Bij het niet aanmelden is deelname uitgesloten.

Promotie.

Een speler krijgt een promotie als het gemiddelde in de voorwedstrijd hoger is dan de moyenne grens van die klasse en krijgt dan de keuze om dan in

hetzelfde seizoen nog aan de voorronde van de hogere klasse mee te doen, of gaat uitkomen in de district finale waaruit gepromoveerd is, mits geplaats voor de district finale.              

Er worden geen degradanten toegelaten tot de district finale, tenzij er een tekort is.

Bij de 3 banden PK wedstrijden geld een maximum van 60 beurten. 

Degradatie.

Een speler degradeert naar een lagere klasse al het gespeelde moyenne beneden de ondergrens van die klasse is en ook het moyenne in de

OBV competitie lager is als de onderkant van de gespeelde klasse.

Indien een speler bij een PK wedstrijd 1e of 2e dag wegblijft zonder geldige afmelding en later geen overtuigend aanvaardbaar bewijs kan aanleveren

voor het niet opkomen volgt:                Uitsluiting van PK wedstrijden, in het lopende en het daarop volgend seizoen

Opgaven voor de PK's moeten voor 1  juli 2019 bij A. Eerenstein binnen zijn.  pk.obv.ae@gmail.com

Wedstrijdleider PK’s   A. Eerenstein

  

    Assen, 25 mei 2018 

    Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg en medegedeeld op de algemene ledenvergadering.

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van voorgaande competitie en PK's gespeeld binnen de OBV competities.

We starten in September met de PK’s en als eerste PK Libre 5e klas. Mogelijk dit jaar voor het laatst dat er een 5e klasse is.

Voorwedstrijden worden gespeeld volgens het 2 punten systeem.

We spelen met interval (interval tabel op de site onder PK's)

De indeling van de voorronden komen alleen op de Site onder PK’s men krijgt geen persoonlijk bericht. (informeer teamleden vroegtijdig die dit niet op een PC kunnen waarnemen)

Iedere PK speler is verplicht in overleg te gaan met de wedstrijdleider van de locatie waar gespeeld moet worden en zal dan zijn deelname melden en in overleg al dan niet een clubgenoot als arbiter mee te nemen. 

Een speler met het hoogste aantal punten in de voorronden, gaat door naar de district finale, bij gelijk eindigen van de punten telt dan het hoogste gespeelde moyenne.

Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde op-

nieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats.

Berekening als volgt: Bij district finale word het aanvang moyenne opgeteld bij gespeelde moyenne voorronde en gedeeld door 2. Bij gewest finale komt er het moyenne van het district finale bij en dan gedeeld door 3.

Voor alle klassen geldt dat de district finale gespeeld word met de 4 beste biljarters en wordt dan op een middag afgewerkt.

Promotie.

Een speler krijgt een promotie als het gemiddelde in de voorwedstrijd hoger is dan de moyenne grens van die klasse en krijgt dan de keuze om dan in hetzelfde seizoen nog aan de voorronde van de hogere klasse mee te doen,

of gaat uitkomen in de district finale waaruit gepromoveerd is, mits geplaats voor de district finale.               Er worden geen degradanten toegelaten tot de district finale, tenzij er een tekort is.

Degradatie.

Een speler degradeert naar een lagere klasse al het gespeelde moyenne beneden de ondergrens van die klasse is en ook het moyenne in de OBV competitie lager is als de onderkant van de gespeelde klasse.

Bij de 3 banden PK wedstrijden geld een maximum van 60 beurten. 

Indien een speler bij een PK wedstrijd 1e of 2e dag wegblijft zonder geldige afmelding en later geen overtuigend aanvaardbaar bewijs kan aanleveren voor het niet opkomen volgt:

Uitsluiting van PK wedstrijden, in het lopende en het daarop volgend seizoen

 Opgaven voor de PK's moeten voor 1  juli 2018 bij A. Eerenstein binnen zijn.  pk.obv.ae@gmail.com

Wedstrijdleider PK’s   A. Eerenstein

 

 

Assen, 29 mei 2017 

Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van voorgaande competitie en PK's gespeeld binnen de OBV competities.

Voorwedstrijden worden gespeeld volgens het 2 punten systeem.

We spelen met interval (interval tabel op de site onder PK's)

Wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen:

Een speler met het hoogste aantal punten in de voorronden, gaat door naar de district finale, bij gelijk eindigen van de punten

telt dan het het hoogste gespeelde moyenne.

Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde op-

nieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats.

Voor alle klassen geldt dat de districkt finale gespeeld word met de 4 beste biljarters en wordt dan op een middag afgewerkt.

Een speler promoveert naar een hogere klasse (ingaande het volgende seizoen) indien hij in de voorwedstrijden of in de district finale

een gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de moyenne grens van die klasse.

Een speler krijgt een directe promotie als het gemiddelde in de voorwedstrijd 20% hoger is dan de moyenne grens van die klasse en

krijgt de kans om dan in hetzelfde seizoen nog aan de voorronde van de hogere klasse mee te doen. Hij/Zij mag dan niet meer uitkomen

in de district finale waaruit gepromoveert is.

Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap, tenzij er een tekort is.

Bij de 3 banden PK wedstrijden geld een maximum van 60 beurten. 

Indien een speler bij een PK wedstrijd 1e of 2e dag wegblijft zonder geldige afmelding en later geen overtuigend aanvaardbaar bewijs kan aanleveren

voor het niet opkomen volgt: Uitsluiting van PK wedstrijden, in het lopende en het daarop volgend seizoen

Opgaven voor de PK's moeten voor 1  juli 2017 bij A. Eerenstein binnen zijn.

pk.obv.ae@gmail.com

                 Wedstrijdleider PK’s   A. Eerenstein

 

Assen, mei 2016  Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen doorgevoerd, opzet blijft idem afspraken van 2014 en 2015. 

Voor te spelen moyenne in alle klassen geldt, hoogste moyenne van competitie en voorgaande PK's

gespeeld binnen OBV competities.  

 Artikel 9103

 Promotie / degradatie

 Promotie door behaalde resultaten

 1 a Een speler promoveert naar een hogere klasse, indien hij in de voorwedstrijden van een kampioenschap of competitie een algemeen gemiddelde heeft behaald,

 dat hoger is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens.

Bij de 3 Banden wedstrijden is het aantal beurten maximaal 60. 

Opgaven voor de PK's moeten voor 15 juli 2016 bij A. Eerenstein binnen zijn. pk.obv.ae@gmail.com

Wedstrijdleider PK's,

A. Eerenstein

 

Assen, mei 2015  Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen doorgevoerd, opzet blijft idem 2014. 

Voorwedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem. We spelen weer met interval.

Een speler met het hoogste aantal punten gaat door naar het district. bij gelijk  eindigen telt het carambole percentage is die ook gelijk dan telt het gespeelde moy.

Bij deelname aan een klasse met 20 inschrijvingen of meer, wordt de districtsfinale gespeeld met 6 man i.p.v. 4.

Dit houd dan in dat de finale op twee middagen gespeeld gaat worden. 


N.B.  Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap tenzij er tekort is.

Wedstrijdleider,

W.Bakker

 

Assen, mei 2014   Afspraken gemaakt op de clubvertegenwoordigers overleg. 

Voorwedstrijden worden bij de aangesloten verenigingen ondergebracht.

Helder en duidelijk is de afspraak gemaakt dat de  organiserende vereniging verantwoordelijk is voor het aanwezig zijn van tellers en schrijvers.

De spelers wordt wel gevraagd of ze een schrijver of teller mee kunnen nemen.

Opgaven voor de PK's moeten voor 1 juli bij Willie Bakker binnen zijn.

We gaan komend seizoen een aantal wijzigingen bij het spelen van de PK's invoeren. Het gaat om de volgende punten:

Voorwedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem. We spelen weer met interval

Een speler met het hoogste aantal punten gaat door naar het district. bij gelijk  eindigen telt het carambole percentage is die ook gelijk dan telt het gespeelde moy.

Bij deelname aan een klasse met 20 inschrijvingen of meer, wordt de districtsfinale gespeeld met 6 man i.p.v. 4.

Dit houd dan in dat de finale op twee middagen gespeeld gaat worden. 


N.B.  Er worden geen degradanten en halve degradanten toegelaten tot het district kampioenschap tenzij er tekort is.

Wedstrijdleider,

W.Bakker