Een pluim voor de senioren biljarters

Iedereen weet zo langzamerhand dat het aantal biljarters al jaren afneemt.

Bij zowel recreatiespelers, wedstrijdspelers als bij cafébiljarters zijn er landelijk flink wat biljarters afgehaakt. 

Café-eigenaren en beheerders van locaties waar kan worden gespeeld, doeken helaas regelmatig hun biljarttafels op.                                        

Daar zijn, zoals bekend, verschillende verklaringen voor;

1.    De vergrijzing neemt hand over hand toe.

2.    Jongeren zoeken liever hun heil bij de Smartphone,  Netflix en dergelijke.

3.    Van het consumptiegebruik tijdens en na het biljarten worden beheerders niet vrolijk. Het is meestal biljarten en dan wegwezen.

4.    Vrijwilligers om te besturen of clubkarweitjes te doen worden steeds zeldzamer.

Min of meer onder aanvoering van de voorzitter van Het Achterdeel en Dick Jaspers, wordt door de KNBB de laatste tijd veel gepubliceerd

op Facebook en is er ook de Site “Biljarten Actueel Nederland” te zien. De beheerder van deze Site “Paul Brekelmans”, plaatst daar zeer 

interessante en bijzonder actuele biljartberichten op. Prima ontwikkeling!

De KNBB probeert op moderne manieren jongeren enthousiast te maken voor onze sport. Ook ikzelf heb o.a. in BiljartTotaal en

op de Site van de KNBB en van het District meestal het accent gelegd op ‘meer jongeren aan de biljarttafel. Bittere noodzaak, dat is zeker!

Maar wat opvalt is, dat met de aandacht voor verjonging, over de iets op leeftijd zijnde biljarters weinig tot niets wordt vermeld.

Over de huidige senioren biljarters, overal in het land, wordt weinig of geen informatie verstrekt.                                                                               

Biljarten is namelijk bij uitstek een zeer geschikte sport voor senioren.

Niet alleen voor 70plussers maar ook voor mensen die door omstandigheden alleen wonen of vervroegd zonder werk zijn.

Voor mensen die dan tenminste één keer per week met anderen bijeen zijn. 

Biljarten is echt een remedie tegen alleen zijn of tegen eenzaamheid.

Voor senioren is het ook van belang andere mensen te leren kennen en eventueel zelfs nog vriendschappen te sluiten.

Dus de oproep om meer mensen (jongeren, mannen en vrouwen) aan de biljarttafel te krijgen zal altijd moeten samengaan

met in het achterhoofd, dat de huidige biljarters, waaronder relatief veel senioren, in ieder geval het biljarten een goed hart toedragen en de sport,

voor zover mogelijk, laten bestaan.

Wellicht een reden voor de KNBB om ook eens over ‘gewone’ biljartverenigingen en hun spelers, waar ook in het land, foto’s en/of recensies te plaatsen.                                                        

Arthur van Doesselaar        a,vandoesselaar@hetnet.nl